headerphoto

Metsästys

Metsästys- ja kalastusoikeus yhteismetsän alueella

Yhteismetsän ja osakaskunnan omistaman alueen muusta kuin metsätalouskäytöstä päätetään tapauskohtaisesti. Jos tällaisesta käytöstä metsätaloudelle aiheutuva haitta on vähäinen, asiasta päättää hoitokunta, muussa tapauksessa käytöstä päättää osakaskunnan kokous.

Osakkaalla ja hänen perheenjäsenellä on metsästys- ja kalastusoikeus yhteismetsän alueella sen mukaan kuin hoitokunta tarkemmin päättää.

Muulle kuin yhteismetsän osakkaalle tai hänen perheenjäsenelleen metsästys- ja kalastusoikeus voidaan antaa tai vuokrata käypää korvausta vastaan.


Hirvenmetsästys


Omat hirviluvat haetaan vuosittain

Pienriistan metsästys

Pienriistan osalta päätetään lupamaksut, kiintiöt sekä rauhoitukset vuosittain

Ajankohtaista

29.04.2021

Kälviän Hirsimetsän osakaskunnan varsinainen kokous 12.5.2021 klo.10.00.