headerphoto

Metsästys

Metsästys- ja kalastusoikeus yhteismetsän alueella

Yhteismetsän ja osakaskunnan omistaman alueen muusta kuin metsätalouskäytöstä päätetään tapauskohtaisesti. Jos tällaisesta käytöstä metsätaloudelle aiheutuva haitta on vähäinen, asiasta päättää hoitokunta, muussa tapauksessa käytöstä päättää osakaskunnan kokous.

Osakkaalla ja hänen perheenjäsenellä on metsästys- ja kalastusoikeus yhteismetsän alueella sen mukaan kuin hoitokunta tarkemmin päättää.

Muulle kuin yhteismetsän osakkaalle tai hänen perheenjäsenelleen metsästys- ja kalastusoikeus voidaan antaa tai vuokrata käypää korvausta vastaan.


Hirvenmetsästys


Omat hirviluvat haetaan vuosittain

Pienriistan metsästys

Pienriistan osalta päätetään lupamaksut, kiintiöt sekä rauhoitukset vuosittain

Ajankohtaista

11.08.2022

PIENRIISTALUVAT:
Kortteja myydään toimistolta maanantaisin klo.8.30-9.30.

Tilinumero löytyy Yhteystiedot-välilehdeltä.

Lisää maksun viestikenttään nimi, metsästäjänro ja tilannimi.

Saaliit ilmoitettava oma riistaan.