headerphoto

Metsänhoito

Metsäsuunnitelma vuosille 2008-2017

Kunta 315 KÄLVIÄ
Suunnittelualue 325 KÄLVIÄ HIRSIMETSÄ MTA
Tila HIRSIMETSÄ
Rekisterinumero 1:2

Metsämaa 6386,9 ha
Kitumaa 283,2 ha
Joutomaa 1641,4 ha
Metsätalouden maa yhteensä 8311,6 ha
Tiet, sähkölinjat yms 53,1 ha
Muu maa 142,7 ha
Vesistö 3,8 ha
Kaikkiaan 8511,1 ha

Metsämaa
Puuston kasvu on yli 1,0 m3/ha/vuosi
Kitumaa Puuston kasvu on 0,1-1,0 m3/ha/vuosi
Joutomaa Puuston kasvu on aile 0,1 m3/ha/vuosiTilojen Pinta-alat

Tila Metsämaa Metsätalouden maa
yhteensä
Tiet, sähkölinjat yms. muu vesistö Kaikkiaan
HIRSIMETSÄ 272-874-1-2 6242,4 8103,7 50,9 142,7 3,8 8301
KESKITALO 849-401-62-133 51,8 61,5 0,1

61,5
NURMELA 849-401-62-136 18 34,6 0,6

35,2
SYRJÄ 849-401-62-137 1,5 111,9 1,6

113,4
Metsäsuunnitelmat yhteensä 6386,9 8311,6 53,1 142,7 3,8 8511,1

Hakkuut


Hakkuumäärät ja puuston kasvu
Vuosina 2008-2017 Vuosina 2018-2027
m3 m3/ha/v m3/v m3/v
Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä 150141 1,8 15014 12521
Suurin metsänhoidollinen hakkuumäärä 226277 2,7 22628 7843
Keskimääräinen kasvu 238816 2,9 23882 22757


Puusto puutavaralajeittain (%)Tukkipuuta yhteensä 124959 m3, 22 %
Kuitupuuta yhteensä 377380 m3, 67 %

Tilan kokonaispuusto on 559134 m3 metsä- ja kitumaalla.
Tilan keskimääräinen puusto on 87 m3/ha metsämaalla.
Tilan kokonaispuustosta taimikoiden puuston ja hukkapuu määrä on yhteensä 71670 m3.

Puustotiedot ja kasvu

Nykypuusto vuonna 2008 m3 m3/ha
Metsämaa 556880 87
Metsä- ja kitumaa 559134 84
Nykypuuston kasvu m3/v m3/ha/v kasvu-%
Metsämaa 24113 3,8 4,3
Kitumaa 115 0,4 5,1
Yhteensä 24229 3,6 4,3