headerphoto

Metsänhoito

Metsäsuunnitelma vuosille 2018-2027

Kunta 315 KÄLVIÄ
Suunnittelualue 325 KÄLVIÄ HIRSIMETSÄ MTA
Tila HIRSIMETSÄ
Rekisterinumero 1:2

Metsämaa 6472,5 ha
Kitumaa 283 ha
Joutomaa 1768,4 ha
Metsätalouden maa yhteensä 8523,9 ha
Muu maa 143 ha
Vesistö 4 ha
Kaikkiaan 8670,9 ha

Metsämaa
Puuston kasvu on yli 1,0 m3/ha/vuosi
Kitumaa Puuston kasvu on 0,1-1,0 m3/ha/vuosi
Joutomaa Puuston kasvu on aile 0,1 m3/ha/vuosiTilojen Pinta-alat

Tila Metsämaa Metsätalouden maa
yhteensä
muu vesistö Kaikkiaan
HIRSIMETSÄ 272-874-1-2 6282 8154 143 4 8301
KESKITALO 849-401-62-133 52 62

62
NURMELA 849-401-62-139 99 149

149
SYRJÄ 849-401-62-137 1,5 111,9

111,9
YLÄMÖSSI 421-401-203-0 38,0 47,0

47,0
Metsäsuunnitelmat yhteensä 6472,5 8523,9 143 4 8670,9

Hakkuut


Hakkuumäärät ja puuston kasvu
Vuosina 2008-2017 Vuosina 2018-2027
m3 m3/ha/v m3/v m3/v
Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä 150141 1,8 15014 12521
Suurin metsänhoidollinen hakkuumäärä 226277 2,7 22628 7843
Keskimääräinen kasvu 238816 2,9 23882 22757


Puusto puutavaralajeittain v.2018 (%)


Tukkipuuta yhteensä metsämaalla on 136572 m3, 23 %
Kuitupuuta metsämaalla on yhteensä 456607 m3, 67 %

Tilan kokonaispuusto on 633651 m3 metsä- ja kitumaalla.
Tilan keskimääräinen kasvu on 4,2 m3/ha ja puustoa on 92 m3/ha metsämaalla.
Tilan kokonaisbiomassa on 632257 m3 ja hiilen sidonta 505806 tonnia.

Puustotiedot ja kasvu

Nykypuusto vuonna 2008 m3 m3/ha
Metsämaa 556880 87
Metsä- ja kitumaa 559134 84
Nykypuuston kasvu m3/v m3/ha/v kasvu-%
Metsämaa 24113 3,8 4,3
Kitumaa 115 0,4 5,1
Yhteensä 24229 3,6 4,3